EN ET

Newtoni seadused


Newtoni seadused on kolm fundamentaalset füüsikalist loodusseadust, mis panevad aluse dünaamikale ja üldisemalt kogu klassikalisele mehaanikale:


favorite TOP 7

favorite ÕPIKESKKOND VÄIKELASTELE