EN ET

Newtoni teine seadus


Newtoni teine seadus ehk dünaamika põhiseadus ütleb, et kehale mõjuv jõud võrdub keha massi ja selle jõu poolt kehale antud kiirenduse korrutisega:

$$\vec{F}=m\vec{a}$$


kus,

m— keha mass
a— kiirendus.

Rahvusvahelises mõõtühikute süsteemis (SI) on jõuühikuks njuuton (N). 1 N on jõud, mis annab kehale massiga 1 kg kiirenduse 1 m/s2 .

Newtoni II seaduse võib kirja panna ka kujul:

$$\vec{F}=\frac {d\vec{p}}{dt}$$


kus,

dp— liikumishulga e. impulsi muutus
dt— liikumishulga muutumiseks kulunud ajavahemik.

Sellisel üldisemal kujul jääb see seadus kehtima ka erirelatiivsusteoorias.favorite TOP 7