EN ET

Modifitseeritud duratsioon


Duratsioon (duration) mõõdab võlakirja tundlikust intressimäära suhtes ning seda kasutatakse intressiriski hindamiseks. Mida kõrgem on duratsioon, seda tundlikum on võlakiri või võlakirjafond intressimäära muutustele. Duratsiooni mõõtmiseks on välja töötatud mitmeid meetodeid, modifitseeritud duratsioon jne.

$$Modifitseeritud\, duratsioon \mmlToken{mo}[linebreak="auto"]{=} Macaulay\, duratsioon \div \left( 1+ \frac{YTM}{n}\right)$$


YTM— tulusus tähtajani;
n— kupongimaksete arv aastas.

Vaata ka:


favorite TOP 7

favorite ÕPIKESKKOND VÄIKELASTELE