EN ET

Macaulay duratsioon


Duratsioon (duration) mõõdab võlakirja tundlikust intressimäära suhtes ning seda kasutatakse intressiriski hindamiseks. Mida kõrgem on duratsioon, seda tundlikum on võlakiri või võlakirjafond intressimäära muutustele. Duratsiooni mõõtmiseks on välja töötatud mitmeid meetodeid, näiteks Macaulay duratsioon.

Macaulay duratsiooni saab leida valemiga:

$$Macaulay\, duratsioon \mmlToken{mo}[linebreak="auto"]{=} \left[\left(\sum_{i=1}^{t}\frac {i\times C_{i}}{(1+r_{i})^{i}}\right)+ \frac{t \times F}{(1+r_{t})^t}\right]\div P$$


F— nimiväärtus;
ri— perioodi intressimäär;
Ci— kupongimakse suurus;
P— turuväärtus (clean price).

Vaata ka:


favorite TOP 7

favorite ÕPIKESKKOND VÄIKELASTELE