EN ET

Geomeetriline keskmine


Geomeetriline keskmine ehk keskmine võrdeline on matemaatikas ja statistikas n astme juur n arvu korrutisest.

$$\bar{a}=\sqrt[n]{a_{1}\times a_{2}\times ...\times a_{n}}$$

kus,

a1, ...— keskmistatavad suurused;
n— keskmistatavate suuruste arv.

Kahe positiivse arvu aritmeetiline keskmine on alati suurem või võrdne samade arvude geomeetrilisest keskmisest.

Vaata ka:favorite TOP 7