EN ET

Aritmeetiline jada


Aritmeetiline jada ehk aritmeetiline progressioon on jada, milles iga kahe järjestikuse liikme vahe on konstantne. Aritmeetiline jada võib olla lõplik või lõpmatu.

Aritmeetilise jada üldliikme an võib avaldada kujul:

$$a_{n}=a_{1}+(n-1)d$$

kus,

a1— aritmeetilise jada algliige;
d— aritmeetilise jada vahe;
n— 1, 2, 3 ...

Aritmeetilise jada n esimese liikme summa:

$$S_{n}=\frac{n}{2}\times(a_{1}+a_{n})=\frac{n}{2}\times\left [2a_{1}+(n-1)d \right ]$$


Aritmeetilise jada standardhälve

$$\sigma=\left |d \right |\times\sqrt{\frac{(n+1)(n+1)}{12}}$$

Vaata ka:favorite TOP 7