EN ET

Võnkumine


Võnkumine ehk võnkliikumine ehk ostsillatsioon on ajas toimuv mingi omaduse korduv hälve tasakaaluolekust, aga ka muutumine kahe või enama oleku vahel. Muutuvaks (võnkuvaks) omaduseks võib olla keha asendit määrav koordinaat (näiteks pendli korral), keskkonna rõhk (näiteks helirõhk), elektripinge (vahelduvvoolu korral), väljatugevus (elektromagnetlaine korral), heledus (näiteks muutlik täht) vms.

Võnkeperiood

$$T=\frac{t}{N}$$


kus,

t— võnkumise ajaline kestus
N— täisvõngete arv.

Periood on pöördvõrdeline sagedusega:

$$T=\frac{1}{f}$$


Võnkesagedus

Sagedus on võrdsete ajavahemike tagant korduvate sündmuste (füüsikas enamasti võngete, impulsside vmt) arv ajaühikus.

$$f=\frac{N}{t}$$


Sageduse ühik SI-süsteemis on herts (Hz): 1 sündmus sekundis on 1 herts.



favorite TOP 7