EN ET

Võimsus


Võimsus on füüsikaline suurus, mis näitab, kui palju tööd teeb jõud ajaühiku jooksul, võimsus (tähis P või N) väljendab seega töö tegemise kiirust:

$$P=\frac{A}{\Delta t}$$


kus,

A— töö;
Δt— ajavahemik.


Võimsuse mõõtühikühik SI-süsteemis on vatt (W). Üks vatt võrdub võimsusega, mille korral tehakse ühes sekundis (s) üks džaul (J) tööd. Ühiku nimetus on pandud aurumasina leiutaja James Watti järgi ning võeti kasutusele 1889. aastal.


favorite TOP 7