EN ET

Tulusus tähtajani (YTM)


Tulusus tähtajani (yield to maturity, YTM) on protsentides väljendatud võlakirja aastane tulusus, mida investor teeniks, kui investor omandaks võlakirja selle antud hetke turuväärtusega ning hoiaks võlakirja kuni lunastamistähtajani. Sisuliselt on tegemist investeeringu sisemise tasuvusmääraga (internal rate of return - IRR). Regulaarselt intressi maksva võlakirja YTM leitakse järgmise valemiga:

$$P \mmlToken{mo}[linebreak="auto"]{=}\left(\sum_{i=1}^{t}\frac {F\times r_{i}}{(1+YTM)^{i}}\right)+ \frac{F}{(1+YTM)^t}$$


t— perioodide arv;
ri— perioodi intressimäär;
Σ— kreeka suurtäht sigma tähistab matemaatikas summat (antud juhul t liidetava summat).

Diskontovõlakirja YTM saab leida valemiga:

$$YTM \mmlToken{mo}[linebreak="auto"]{=}\sqrt[t]{\frac{F}{P}}-1$$


Tasub tähele panna, et võlakirja turuhind ja tulusus tähtajani on pöördvõrdelises seoses - turuhinna tõusu korral tulusus tähtajani langeb ning turuhinna languse korral tõuseb.


favorite TOP 7

favorite ÕPIKESKKOND VÄIKELASTELE