EN ET

Tihedus


Tihedus on füüsikaline suurus, mis näitab aine massi ruumalaühikus:

$$\rho=\frac{m}{V}$$


kus,

m— aine mass;
V— aine ruumala.


Tiheduse mõõtühikühik SI-süsteemis on kilogramm kuupmeetri kohta (kg/m3).

Aine tihedus sõltub temperatuurist ja rõhust.favorite TOP 7