EN ET

Tetraeeder


Korrapärane tetraeeder ehk korrapärane nelitahukas ehk regulaarne nelitahukas ehk korrapärane kolmnurkne püramiid on korrapärane hulktahukas, millel on neli võrdkülgse kolmnurga kujulist tahku ja mille igast tipust lähtub kolm serva.


Tetraeedri tahu pindala

$$S_{0}= \frac{\sqrt{3}}{4}a^{2}$$


kus,

a— tetraeedri külje pikkus.


Tetraeedri pindala

$$S= 4S_{0} = \sqrt{3} a^{2}$$


kus,

a— tetraeedri külje pikkus.


Tetraeedri ruumala

1. külje kaudu:

$$V=\frac{\sqrt{2}}{12} a^{3},$$


a,b,c— Tetraeedri külje pikkus.

2. põhja pindala ja kõrguse kaudu:

$$V=\frac{1}{3}S_{0} h,$$


S0— Tetraeedri põhja pindala.
h— Tetraeedri kõrgus.
favorite TOP 7