EN ET

Takistus


Takistus on füüsikaline suurus, mis iseloomustab juhi omadust avaldada elektrilaengute liikumisele takistavat mõju. Alalisvoolu korral on juhi takistus arvutatav valemiga:

$$R=\rho \cdot \frac{l}{A}$$


kus,

l— juhi pikkus meetrites;
A— juhi ristlõike pindala ruutmeetrites;
q— materjali eritakistus oom-meetrites.

Alalisvooluahelas, milles puudub elektromotoorjõu allikas, võrdub takistus R elektriahelale rakendatud pinge U ja seda ahelat läbiva voolu I jagatisega:

$$R=\frac{U}{I}$$


kus,

U— elektriahelale rakendatud pinge;
I— ahelat läbiva voolu tugevus.

Takistuse mõõtühikühik SI-süsteemis on oom (Ω). Elektiahela osa takistus on 1Ω, kui elektriahela otste vaheline pinge üks volt (1V) tekitab selles ahelaosas voolu tugevusega üks amper (1A).


favorite TOP 7

favorite ÕPIKESKKOND VÄIKELASTELE