EN ET

Püströöptahukas


Rööptahukas on prisma, mille põhjad on rööpkülikud. Rööptahuka kõik tahud on rööpkülikud, mis on kongruentsed oma vastastahkudega.

Püströöptahukas on püstprisma, mille külgtahkudeks on ristkülikud ja põhjadeks kongruentsed rööpkülikud. Püströöptahukas on rööptahuka erijuht.

Püströöptahuka külgpindala

$$S_{k}=2H(a+b)=C\times H,$$


kus,

a,b— püströöptahuka külgede pikkused;
C— püströöptahuka põhja ümbermõõt;
H— püströöptahuka kõrgus.


Püströöptahuka põhjapindala

\begin{align} S_{p}&=ab \sin \alpha = ah_{a},\\ \end{align}


kus,

a,b— püströöptahuka külgede pikkused;
α— püströöptahuka põhja aluse ja kõrguse vaheline teravnurk;
ha— püströöptahuka põhja kõrgus.

Püströöptahuka täispindala

\begin{align} S_{t}&=S_{k}+2S_{p},\\ \\ S_{t}&=2H(a+b) + 2ab \sin \alpha = 2H(a+b) + 2ah_{a},\\ \end{align}


kus,

a,b— püströöptahuka külgede pikkused;
α— püströöptahuka põhja aluse ja kõrguse vaheline teravnurk;
ha— püströöptahuka põhja kõrgus.

Püströöptahuka ruumala

$$V=S_{p}\times H,$$
favorite TOP 7