EN ET

Romboidi pindala


Romboid ehk deltoid on kumer nelinurk, mis on vähemalt ühe oma diagonaali suhtes sümmeetriline (st lähisküljed on võrdsed ning diagonaalid lõikuvad täisnurga all).

Romboidi erijuhud:

  • Romboidi, mille küljed on võrdse pikkusega, nimetatakse rombiks.
  • Romboidi, mille nurgad on võrdsed, nimetatakse ruuduks.

Romboidi pindala

Romboidi pindala diagonaalide kaudu:

$$S=\frac{d_{1} \times d_{2}}{2},$$


kus d1, d2 on romboidi diagonaalid.

Romboidi pindala kahe külje ja nendevahelise nurga kaudu:

$$S=ab \times \textrm{sin}(\phi),$$


kus,

a, b— romboidi eri pikkusega küljed.
φ— külgedevaheline nurk.


favorite TOP 7

favorite ÕPIKESKKOND VÄIKELASTELE