EN ET

Risttahuka valemid


Risttahukas on 1) hulktahukas, mille tahkudeks on ristkülikud, 2) rööptahukas, mille ühise tipuga servad omavahel ristuvad, või 3) püstprisma, mille põhjad on ristkülikud.

Risttahuka vastastahud on omavahel paralleelsed.


Risttahuka pindala

$$S_{t}=2(ab+bc+ac),$$


kus,

a,b,c— risttahuka külgede pikkused.


Risttahuka ruumala

1. kolme külje kaudu:

$$V=a\times b \times c,$$


a,b,c— risttahuka külgede pikkused.

2. põhja pindala ja kõrguse kaudu:

$$V=S_{p} \times h,$$


Sp— risttahuka põhja pindala.
h— risttahuka kõrgus.


Risttahuka diagonaal

Risttahuka diagonaal on sirglõik, mis ühendab risttahuka kaht tippu, mis pole ühe ja sama tahu tipud.

$$d=\sqrt{a^{2} + b^{2} + c^{2}}$$
favorite TOP 7