EN ET

Puhaskasum aktsia kohta


Puhaskasum aktsia kohta (earnings per share - EPS) näitab kasumit ühe lihtaktsia kohta. EPS leitakse järgmise valemiga:

$$Puhaskasum\; aktsia\; kohta \mmlToken{mo}[linebreak="auto"]{=} \frac{Puhaskasum-Eelisaktsia\; dividendid}{Kaalutud\; keskmine\; lihtaktsiate\; arv}$$


favorite TOP 7

favorite ÕPIKESKKOND VÄIKELASTELE