EN ET

Protsent ja promill


Protsent on ühik arvulise suhte väljendamiseks murdarvuna 100-st. Üks protsent on üks sajandik osa tervikust. Protsendi ühikuks kasutatakse sümbolit "%".

$$1\% = \frac{1}{100}=0,01$$


Üks promill on üks tuhandik osa tervikust. Promilli ühikuks kasutatakse sümbolit "‰".

$$1‰ = \frac{1}{1000}=0,001$$


Kahe arvu suhte väljendamine protsentides

Mitu protsenti moodustab arv a arvust b:

$$\frac{a}{b}\times 100\%$$


Osa või protsendi leidmine arvust

Leida n% arvust a:

$$n\%\times a = \frac{n\times a}{100}$$


Arvu leidmine antud osa või protsendi järgi

Leida arv, millest n% on b:

$$\frac{b}{n\%}=\frac{b\times 100}{n}$$


Protsentuaalse muutumise väljendamine

Mitu protsenti moodustab suuruse muut a selle suuruse esialgsest väärtusest A:

$$\frac{a}{A}\times 100\%$$