EN ET

Negatiivse nurga trigonomeetrilised funktsioonid


Valemid negatiivse nurga trigonomeetriliste funktsioonide väärtuste leidmiseks:

\begin{align} \sin (-\alpha) &= -\sin \alpha \\ \\ \cos (-\alpha) &= \cos \alpha \\ \\ \tan (-\alpha) &= -\tan \alpha \\ \\ \cot (-\alpha) &= -\cot \alpha \\ \end{align}