EN ET

Kuubi valemid


Kuup on korrapärane kuustahukas, mille tahkudeks on kuus ruutu. Kuup on risttahuka erijuht, mille kõigi servade pikkused on võrdsed. Kuup on üks viiest korrapärasest hulktahukast.

Kuubi pindala

$$S=6a^{2},$$


kus,

a— kuubi külje pikkus.

Kuubi ruumala

$$V=a^{3},$$


a— kuubi külje pikkus.

Kuubi külje e. tahu diagonaal

Kuubi tahu diagonaal on sirglõik, mis ühendab kuubi tahu kaht tippu, mis pole ühe ja sama külje otspunktid.

$$d=a \sqrt{2}$$


Kuubi diagonaal

Kuubi diagonaal on sirglõik, mis ühendab kuubi kaht tippu, mis pole ühe ja sama tahu tipud.

$$d=a \sqrt{3}$$
favorite TOP 7

calculate kalkulaator.ee