EN ET

Korrutamine ja korrutustabel


Korrutustabel on väiksemate naturaalarvude rühma kõigi elementide omavahelisi korrutisi määrav tabel.

× 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
3 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30
4 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40
5 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
6 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60
7 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70
8 8 16 24 32 40 48 56 64 72 80
9 9 18 27 36 45 54 63 72 81 90
10 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Korrutamiseks ehk korrutamistehteks nimetatakse matemaatikas tehet, mis seisneb võrdsete liidetavate korduvas liitmises:

\begin{align} 3\times 7 &= 7+7+7 \\ \end{align}


Arvu korrutamisel 1-ga, on alati vastuseks seesama arv, mida ühega korrutati:

\begin{align} 1\times 7 &= 7 \\ \end{align}


Arvu korrutamisel 0-ga, on alati vastuseks 0:

\begin{align} 0\times 7 &= 0 \\ \end{align}
favorite TOP 7