EN ET

Kiirus


Kiirus näitab, kui palju muutub liikuva keha asukoht ruumis ajaühiku jooksul. Kiiruse tähis on v, mis tuleneb ladina keele sõnast vēlōcitās - kiirus. Kiiruse SI mõõtühik on meeter sekundis (m/s ehk m·s-1)

Kiirus

$$v=\frac{s}{t}$$


kus,

s— teepikkus
t— liikumisaeg.

Keskmine kiirus

Mitteühtlase liikumise korral saab arvutada keskmise kiiruse, mis on keha poolt läbitud teepikkuse ja selleks kulunud aja jagatis:

$$\bar{v}=\frac{\Delta s}{\Delta t}$$


Valguse kiirus vaakumis

$$c=299\, 792\, 458\, \mathrm{m/s}$$
favorite TOP 7