EN ET

Kasum


Kasumit või kahjumit (väärtus vastavalt kas positiivne või negatiivne) defineeritakse raamatupidamises kui aruande-perioodi tulude ja kulude vahet:

$$KASUM=TULU-KULU$$


Tulud on aruandeperioodi sissetulekud, millega kaasneb varade suurenemine või kohustuste vähenemine ja mis suurendavad raamatupidamiskohustuslase omakapitali. Tuludeks ei loeta omanike poolt teostatud omakapitali sissemakseid.

Kulud on aruandeperioodi väljaminekud, millega kaasneb varade vähenemine või kohustuste suurenemine ja mis vähendavad raamatupidamiskohustuslase omakapitali. Kuludeks ei loeta omanikele omakapitalist tehtud väljamakseid.


favorite TOP 7

favorite ÕPIKESKKOND VÄIKELASTELE