EN ET

Kapitali kaalutud keskmine kind (WACC)


Kapitali kaalutud keskmine hind (weighted average cost of capital - WACC) on tulumäär, mida ettevõte eeldatavasti keskmiselt maksab kõigile oma finantseerijatele (nii osanikud või aktsionärid kui ka võlausaldajad). Kapitali hind kujuneb oma- ja võõrkapitali hindade kaalutud keskmisena. Kui makse ignoreerida, siis laenukapitali hind on lihtsalt laenu intressimäär. Kuid konkreetse riigi maksuseadusi arvestades tuleb laenukapitali hinnana arvesse võtta maksudejärgne laenukapitali hind.

Kapitali kaalutud keskmise hinna valemi võib esitada järgmisel kujul:

$$r_{wacc}=\frac{D}{D+E}\times r_{d}\times(1-t)+\frac{E}{D+E}\times r_{e}$$


D— ettevõtte koguvõlg;
rd— laenukapitali hind;
t— ettevõtte tulumaksumäär;
E— ettevõtte omakapital;
re— omakapitali hind;

Omakapital ja võõrkapital väljendatakse enamasti turuväärtuses (market value), mitte raamatupidamisväärtuses (book value; accounting value).


favorite TOP 7

favorite ÕPIKESKKOND VÄIKELASTELE