EN ET

Kangi tasakaalu tingimus


Kangi tasakaalu tingimus

Kang on tasakaalus, kui sellele mõjuvad jõud on pöördvõrdelised jõuõlgadega.

$$\frac{F_{2}}{F_{1}}=\frac{a}{b}\Rightarrow F_{1}\cdot a=F_{2}\cdot b$$


kus,

F1, F2— jõud;
a, b— jõuõlg.favorite TOP 7