EN ET

Jooksev tulusus


Jooksev tulusus (current yield; interest yield; income yield; flat yield; market yield; mark to market yield; running yield) väljendab võlakirja tulusust antud hetke turuhinda arvestades ning arvutatakse järgmise valemiga:

$$Jooksev\, tulusus=\frac{F\times r}{P}$$


F— nimiväärtus;
r— aastane intressimäär;
P— turuväärtus (clean price).


favorite TOP 7

favorite ÕPIKESKKOND VÄIKELASTELE