EN ET

Jadaühendus


Jadaühendus ehk järjestikühendus on elektriahela elementide niisugune ühendamisviis, mille puhul kõiki elemente läbib üks ja seesama vool; seega on voolutugevus kõigis elementides ühesuurune.

Jadamisi ühendatud elemente (1, 2, ... n) läbib ühetugevune vool:

$$I=I_{1}=I_{2}=...=I_{n}$$


Ahela elementidele langevate pingete summa võrdub toitepingega:

$$U=U_{1}+U_{2}+...+U_{n}$$


Jadaahela kogutakistus on võrdne ahela elementide takistuste summaga:

$$R=R_{1}+R_{2}+...+R_{n}$$
favorite TOP 7