EN ET

Impulss


Impulss ehk liikumishulk on füüsikaline suurus, mis võrdub keha massi ja kiiruse korrutisega.

$$\vec{p}=m\vec{v}$$


kus,

m— keha mass
v— keha kiirus.

Impulsi ühik on kilogramm-meeter sekundi kohta (kg·m/s).

Impulsi jäävuse seadus

Impulsi jäävuse seadus on füüsikaseadus, mis ütleb, et mistahes kehade süsteemi impulss on jääv, kui sellele süsteemile ei mõju väliseid jõude.

Impulsi jäävuse seadus kehtib nii Newtoni mehaanikas, erirelatiivsusteoorias kui ka kvantmehaanikas. See kehtib sõltumatult energia jäävuse seadusest.

Impulsimomendi jäävuse seadus

Impulsimomendi jäävuse seadus on füüsikaseadus, mis ütleb, et ainepunktide isoleeritud süsteemi impulsimoment on ajas muutumatu suurus.favorite TOP 7