Hulkliikme lahutamine teguriteks


Hulkliikme teguriteks jaotamise valemid:

\begin{align} a^{2} -b^{2} &=(a-b)(a+b)\\ \\ a^{2}+2ab+b^{2} &=(a+b)^{2}=(-a-b)^{2}\\ \\ a^{2}-2ab+b^{2}&=(a-b)^{2}=(b-a)^{2} \\ \\ a^{3}+3a^{2}b+3ab^{2}+b^{3} &=(a+b)^{3}\\ \\ a^{3}-3a^{2}b+3ab^{2}-b^{3} &=(a-b)^{3}\\ \\ a^{3} +b^{3} &=(a+b)(a^{2}-ab+b^{2})\\ \\ a^{3} -b^{3} &=(a-b)(a^{2}+ab+b^{2})\\ \\ a^{2n} -b^{2n} &=(a^{n}-b^{n})(a^{n}+b^{n})\\ \\ \end{align}TOP 7