EN ET

Eukleidese teoreem


Täisnurkse kolmnurga kaatet on oma projektsiooni ja hüpotenuusi geomeetriline keskmine.

$$a^{2}=fc \;\textrm{ja}\;b^{2}=gc$$
favorite TOP 7