EN ET

Massi ja energia ekvivalentsus


Kuna energia kasvuga kaasneb massi suurenemine, siis on mass ja energia samaväärsed ehk ekvivalentsed:

$$E=mc^{2}$$


kus,

E— energia;
m— mass;
c— valguse kiirus vaakumis.

Kui kiirus läheneb valguse kiirusele vaakumis, siis kiirus enam oluliselt ei kasvada ei saa ning hakkab kasvama keha mass, seega salvestub energia lisamassina.

Valguse kiirus vaakumis on füüsikaline konstant, mille väärtus on:

$$c=299\,792\,458 \frac{m}{s}$$
favorite TOP 7