EN ET

Elektrivoolu võimsus


Elektrivoolu võimsus võrdub voolu töö ja selle tegemiseks kulunud aja suhtega:

$$N=\frac{A}{t}=UI=I^{2}R=\frac{U^{2}}{R}$$


kus,

A— töö;
I— voolutugevus;
R— takistus;
U— pinge;
t— aeg.

Aktiivvõimsus iseloomustab võimsust, mida saab muuta kasulikuks tööks või salvestada teiste energialiikidena. Aktiivvõimsuse mõõtühik rahvusvahelise mõõtühikute süsteemis (SI) on vatt (tähis W). Üks vatt võrdub võimsusega, mille korral tehakse ühes sekundis (s) üks džaul (J) tööd. Elektrivoolu võimsust mõõdetakse vattmeetriga.favorite TOP 7