EN ET

Elektrivoolu tugevus


Elektrivoolu tugevus ehk voolutugevus on füüsikaline suurus, mis võrdub ajaühikus elektrijuhi ristlõike pinda läbinud elektrilaenguga:

$$I=\frac{q}{\Delta t}$$


kus,

q— eletrijuhti läbinud laeng;
Δt— ajavahemik.

Voolutugevuse mõõtühikühik SI-süsteemis on amper (A). Elektrivoolu tugevus juhtmes on 1A, kui ühes sekundis läbib seda juhet laeng, mis võrdub ühe kuloniga (1C). Kuloni määratlus omakorda põhineb elementaarlaengu fikseeritud arvväärtusel 1,602 176 634 · 10–19 A · s.favorite TOP 7