EN ET

Elektrivoolu töö


Elektrivoolu töö on füüsikaline suurus, mis arvuliselt on võrdne juhi otstele rakendatud pinge, voolutugevuse ja töö tegemiseks kulunud aja korrutisega ning sellega iseloomustatakse nii energia suuruse muutumist kui ka energia muundumist ühest liigist teise:

$$A=IUt=I^{2}Rt=\frac{U^{2}}{R}t$$


kus,

I— voolutugevus;
R— takistus;
U— pinge;
t— aeg.

Elektrienergiat saab kergesti muundada teisteks energialiikideks, näiteks soojusenergiaks, valgusenergiaks, mehaaniliseks energiaks.favorite TOP 7