EN ET

Elektriline pinge


Pinge on füüsikaline suurus, mis iseloomustab kahe punkti vahelist elektrivälja potentsiaalide erinevust ning näitab, kui palju tööd tuleb teha ühiklaengu liigutamiseks ühest punktist teise:

$$U=\frac{A}{q}$$


kus,

A— töö, mille elektriväli teeb laengu ümberpaigutamiseks;
q— laeng.

Pinge mõõtühikühik SI-süsteemis on volt (V). Pinge on 1V, kui elektriväli teeb ühe kuloni (1C) ümberpaigutamisel tööd üks džaul (1J).favorite TOP 7