EN ET

Annuiteetmakse


Annuiteetmaksed (annuity) - võrdsed osamaksed, mis sisaldavad intressi ning põhiosamakset. Kuna laenu jääk on ajas kahanev, siis on tagasimaksegraafiku alguses intressi osakaal annuiteetmakses suurem. Hiljem intressi osakaal väheneb ja põhiosamakse osakaal suureneb;

$$C = \frac{PV \times r}{1-(1+r)^{-t}}$$


PV— (laenu)summa;
r— intressimäär;
t— periood e. osamaksete arv.


favorite TOP 7

favorite ÕPIKESKKOND VÄIKELASTELE