EN ET

Mehhaaniline töö


Mehaaniline töö ehk töö (tähis: A või W) on füüsikaline suurus, mis kirjeldab olukorra muutmisel tehtavat pingutust ning võrdub jõu ja jõu mõjul liikunud keha siirdevektori skalaarkorrutisega:

$$A=\vec{F}\cdot \vec{s}$$


kus,

F— jõud;
s— siire.

Kui kehale mõjub jõud teatud nurga α all, siis saab töö leida valemiga:

$$A=Fs\cdot \cos \alpha$$


Töö mõõtühikühik SI-süsteemis on džaul (J).

Töö on positiivne, kui jõud on samasuunaline liikumisega, aidates seega liikumisele kaasa. Töö on negatiivne, kui jõud on vastassuunaline liikumisega, takistades seega liikumist.favorite TOP 7